İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Üzerindeki Etkisi

İstanbul pek çok devletin ele geçirmek istediği şehirlerden biriydi. İstanbul’un fethi, kuşatmanın sonu oldu.

Elbette İstanbul coğrafi konum ve dönemin koşulları göz önünde bulundurulduğunda elzem bir şehirdi. İstanbul’un fethi ile sadece Türk tarihi değil, dünya tarihi değişmiştir. 1453 yılında gerçekleşen fetih, kültürel anlamda da büyük etki yaratmıştır. Rönesans dönemine kadar bu etkiler devam etmiştir.

İstanbul'un Fethi Haritası

İstanbul’un Fethi Haritası

İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları neler? Osmanlı Devleti’nin 1.000 yıllık bir devleti yıkışı, dünya tarihini önemli şekilde etkilemiştir. Osmanlı Devleti’nin bu kuşatma ile Kuruluş dönemi de bitmiştir. Artık Osmanlı Devleti için en mükemmel dönem olan Yükselme Devri başlamıştır. Büyük bir problem olarak görülen Anadolu ve Rumeli topraklarında ki Bizans’ın yarattığı tehlike de ortadan kaldırılmıştır. Peki, dünya tarihinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır? İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından önemi nedir?

İlk olarak 1.000 yıllık bir devlete son verilmesi dünyayı etkilemiştir. O dönem Osmanlı da bu şekilde gücünü kanıtlamış oldu. Bizans yıkıldı. İstanbul’un fethi öyle büyük bir olay ki, Orta Çağı kapatan olay olarak kabul edildi. Tüm dünya Yeni Çağ’ın başlangıcını İstanbul’un fethi olarak kabul etmiştir. Bu dönemde Bizans’ın yıkılmasında büyük toplar etkili oldu. Topların gücü artık surları yıkabilecek şekildeydi. Bu da kabul edildi. Bunun bir sonucu olarak ise Avrupa’ya derebeylik rejiminde güç kaybettirilmiştir. Mutlak krallıkların güç kazanması sağlanmış oldu.

Fetihten sonra Bizans bilgileri Avrupa’ya açıldı. İtalya’ya giden Bizans bilgileri sayesinde ise Rönesans döneminin başlamasında etkili olduğunu bilinir. Bu sayede Rönesans, yeni bir devrim, yeniliklerin yalanması da Osmanlı devletinin fetih etkisi ile ortaya çıkmıştır. Önemli bir neden olmuştur. Avrupalılar Osmanlı devletinin eline geçen ticaret yollarının ardından yeni bir çıkış kapısı aramıştır. Bu sayede ise coğrafi keşifler başlamıştır. Yeni arayışlara neden olan İstanbul’un fethi, coğrafi keşiflerin başlamasını sağlamıştır.

Avrupa ülkeleri İstanbul’da sürekli elçilikler kurmaya başlamıştır. Aynı zamanda Ortodokslar koruma altına alınmıştır ve Avrupa’nın dini birliğinin de önüne geçilmiştir. Dünya tarihi açısından önemli sonuçları olan İstanbul’un fethi sonuçları büyük etki yaratmıştır. Dünyanın dini, ticari, ekonomik anlamda yön almasını sağlamıştır.

İstanbul'un Fethinin Türk Tarihine Etkisi

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihine Etkisi

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Üzerindeki Etkisi

Osmanlı Devleti için önemli olan İstanbul’un alınması demek Rumeli ve Anadolu toprakları arasında artık bir engel kalmaması demekti. İlk etki ve göze çarpan coğrafi durum direkt olarak bunu göstermektedir. Öncesinde Bizans İmparatoru sebebi ile ortaya çıkan tehlikeli durum, yaşanan fetih ile sonlandırılmıştır. Osmanlı Devleti için bu durum gelişmenin de kapılarını açan bir durum olmuştur. Elbette alınan ticaret yolları, Karadeniz ve Akdeniz bağlantısının kurulması gibi pek çok durum da ticaret anlamda gelişmenin önünü açmıştır.

Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi tamamlanmıştır…

Osmanlı Devleti fetih ile yükselme dönemine geçmiştir. Eline aldığı ticaret yolları, boğaz sayesinde ekonomik anlamda kendisinin en iyi duruma gelmesi de yükseliş döneminde olmuştur. Ticaret yollarının ve boğazın etkisi yadsınamayacak derecede fazlasıdır. İpek yolunun Avrupa’ya giden kapısının Osmanlı’nın eline geçmesi son derece önemlidir. Bu sayede her anlamda Osmanlı Devleti kendisini güçlü hissedecektir.

İstanbul Osmanlı devletinin başkenti oldu ve II. Mehmet ülke alan anlamına gelen Fatih unvanına sahip oldu. Yaşanan bu durum Osmanlı Devleti’nin Müslümanlar arasında da bir saygınlığı olmasına yol açtı. Hz. Muhammed’in İstanbul üzerine söyledi hadisler de bunun oluşumunda etkilidir.

Ayrıca Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı Devleti’nin himayesine girdi. Osmanlı devleti gelişme gösterebileceği, topraklarını genişletebileceği bir konuma geldi. İstanbul’un fethinin Türk tarihine etkisi aslında büyüme, gelişme üzerine oldu. Devletin hem ticari, hem coğrafi, hem de saygınlık anlamına iyi bir noktaya ulaşması bu şekilde olmuştur. Fatih’in sonrasında da fetihleri devam etmiştir. Osmanlı devleti güçlenmiştir.