Tarihe çok büyük izler bırakmış Osmanlı İmparatorluğu üzerinden birçok padişah gelip geçmiştir. Sizler için Osmanlı padişahlarının güzel sözlerinden bir kaçını derledik. Daha fazla padişah sözlerini okuma istiyorsanız diğer makalelerimizi okuyabilirsiniz.

Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur.

Osman Gazi — Osmanlı İmparatorluğu Kurucusu

Osman Gazi Sözleri

Osman Gazi Sözleri

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.

Orhan Gazi

Orhan Gazi Sözleri

Orhan Gazi Sözleri

Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.

Sultan II. Selim

Sultan II. Selim Sözleri

Sultan II. Selim Sözleri

Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekûn ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.

Sultan II. Abdülhamid Han

Sultan II. Abdülhamidhan Sözleri

Sultan II. Abdülhamidhan Sözleri

Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz!

Best property on https://hata.ng/houses-apartments-for-sale/t_3-bedrooms. Be with Hata in Nigeria. High End London Escorts

Sultan IV. Murad

Sultan IV. Murad Sözleri

Sultan IV. Murad Sözleri

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Sözleri

Yavuz Sultan Selim Sözleri

Valide, biz Sultanoğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii’nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz.

Sultan III. Mehmed

Sultan III. Mehmed Sözleri

Sultan III. Mehmed Sözleri

Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir.

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Sözleri

Yavuz Sultan Selim Sözleri

Bağdat’ı almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden daha mı güzeldi ne?

Sultan IV. Murad

Sultan IV. Murad Sözleri

Sultan IV. Murad Sözleri

Yenileceğinden korkan, daima yenilir.

Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid Sözleri

Yıldırım Bayezid Sözleri

Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım.

Sultan V. Mehmet Reşat

Sultan V. Mehmet Sözleri

Sultan V. Mehmet Sözleri

Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir.

Sultan II. Mustafa

Sultan II. Mustafa Sözleri

Sultan II. Mustafa Sözleri

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri