Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet Edirne’de doğmuştur. Doğum tarihi 30 — 3 — 1432’dir. Ölüm tarihi ise 3 — 5 — 1481’dir. Osmanlı Padişahıdır.

Fatih Sultan Mehmet Hayatı

İlk olarak Fatih Sultan Mehmet kimdir sorusunun yanıtı, aile yaşantısı ile veriliyor. Fatih Sultan Mehmet’in babası II. Murattır. Annesi ise Hüma Hatun’dur. Hayatı boyunca çok iyi eğitim görmüştür. Fransızca, Arapça ve Yunanca biliyordu. Din, tarih ve Edebiyat en ilgili olduğu konulardı. Babası II. Murat, Fatih Sultan Mehmet’in eğitimine büyük önem göstermiştir. Fatih bu sayede ülkenin dışında ünlü birçok hocayı ve bilgini de tanıma fırsatı bulmuştur.

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet

Henüz 6 yaşındayken Amasya’ya vali olarak atanmıştır…

Bu dönemde birçok bilgin ve hoca ile tanışma fırsatı bulmuştur. Molla Güürani için Fatih’in üzerinde büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 1443’ta Manisa’ya vali olarak atanmıştır. 1444 yılında ise büyük kardeşi ölünde Osmanlı Devleti’nin tek veliahtı olarak kalmıştır. II. Murat Karamanoğulları ile barış imzalayarak, tahtı oğluna bırakmıştır.

12 yaşında Osmanlı tahtına çıkmıştır…

Fatih 12 yaşında Osmanlı tahtına çıkmıştır. II. Mehmet Edirne’ye gelir gelmez, babası ile antlaşma imzalamış olan Avrupalı Hristiyan devlerin haçlı seferleri ile karşı karşıya kalmıştır. Papa, Hristiyanları yeni bir sefer için harekete geçirmişti. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’nın fetih harekatını durdurup, barışçı bir politika izlemesi nedeni ile akıncılar akında kaldı ve Anadolu Rumeli’de ele geçirilen bazı yerlerin eski devlere geril verilmesine neden oldu. Çocukken tahta geçen II. Mehmet, ayaklanma ve başkaldırmalar ile de mücadeleye etmeye çalışıyordu. 18 — 22 Eylül günlerinde Tuna’yı aştıktan sonra, Varna üzerinde ilerleme başlandı. Papalık Donanması ise Çanakkale Boğazı’nı tuttu. Manisa’da bulunan II. Murat ordunun başına çağrıldı. Ceneviz tekneleri ile boğazdan geçen ordu, 10 Kasım 1444’te zafer kazandı. II. Murat savaştan sonra yeniden Manisa’ya çekildi.

Fatih Sultan Mehmet 12 Yaşında Tahta Geçti

Fatih Sultan Mehmet 12 Yaşında Tahta Geçti

Yeniden Tahta Geçişi

  1. Mehmet II. Kosova savaşında sağ kolda savaşmıştır. Bazı durumlar nedeni ile babası yeniden Edirne’ye geldi. Sonrasında ise oğlunun Manisa’ya gitmesini söyledi. 1450’de ise Süleyman Bet2in kızı Sitti hatun ile evlenmiştir. Eşi ile birlikte Manisa’ya dönmüştür. Kısa bir süre sonra ise babası ölmüştür. Edirne’ye dönerek 18 Şubat 1451 tarihinde yeniden tahta geçmiştir. Padişahlık döneminin ilk zamanlarının uzlaşmacı bir politika olduğunu söyleyebiliriz. Dış politikası barıştır. Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen) 4 ay gibi kısa bir süre içinde de tamamlatmıştı. Edirne’de doğun askeri hazırlıklara da girişti. 1453 baharında ise İstanbul’a doğru hareket geçerek, kuşatmayı başlattı.
Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı

Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı

İstanbul’un Fethi

29 Mayıs 1453 yılında Edirne’den yola çıktı. 2 Nisan’da ise kuşatma için hazır bir şekilde İstanbul’a vardı. Ara ara bırakılan, ara ara devam edilen kuşatma uzun sürdü. 3 haftanın sonunda hala alınmış olan bir zafer yoktu. Bunun üzerine ordunun 3 ayrı koldan yürümesi, donanmanın karadan yürütülmesi gibi son drece zeki planlar yaparak, İstanbul’a girişi sağladı. Bizans İmparatorluğunun 1.000 yıllık devrine son veren II. Mehmet, Fatih unvanını aldı. Ayrıca bir çağı kapatıp, bir çağı açan bir fetih gerçekleştirmiş oldu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethi ile en büyük başarısını elde etti. İslam dünyasında da itibar kazandı. Ayrıca Rönesans, coğrafi keşifler gibi pek çok durumun da önünü açmış oldu. Osmanlı Padişahının hayatında en önemli evrenin onun genç yaşta İstanbul’u fethetmesi olarak gösterilebilir. Sonrasında izlediği politika da onun takdir kazanmasını sağlamıştır.

İstanbul'un Fethi

İstanbul’un Fethi

İstanbul’un Fethi Sonrası

Fetih sonrasında Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’yı idam ettirmiştir. Merkeziyetçi bir yöntem kurma yoluna gitmiştir. Doğuda ve batıda seferlere devam ederek, ilk seferini Sırbistan üzerine yapmıştır. 1453’te ilk seferine çıkan Fatih, Semendire — Sivricehisar üzerinden yürümüştür. Sivricehisar teslim alındıysa da ayrıca yapılan yardımlar ile ikinci bir sefere ihtiyaç duyulmuştur. Bu sefer de Benice Kalesi’nin alınması sağlanmıştır. Bir yıl sonrasında Belgrad’ı kuşatmıştır; ancak ele geçirememiştir.

Mora seferi, birkaç yıl sonra olmuştur. Mahmut Paşa’yı Sırbistan fethine görevlendirmiştir. Semendire çevresinde bazı kaleler ele geçirilmiştir. Sırbistan tümüyle Osmanlı devletinin olmuştur. Mora’nın da barış imzalama ve teslim olması sağlanmıştır.

1460’da Amasra Kalesi, 1461’de Kastamonu ele geçirilmiştir. Trabzon 26 Ekim 1461’de alınmıştır. Bu sayede Fatih tarafından Trabzon Rum imparatorluğu tarihe karışmıştır. 1462’de ise Fatih Eflak seferine çıkmıştır. 1476’da Boğdan seferine çıkmıştır. Üsküp ve Bosna’ya girmiştir. Bosnalıların Müslümanlığı kabul etmesi ile ise Osmanlı egemenliği bu sayede güçlenmiş oldu. Karadan da desteklenerek Kırım ele geçirildi.

İstanbul Fethedilmeden Önceki Resmi

İstanbul Fethedilmeden Önceki Resmi

1470’te Karaman ülkesine girildi. 1471’de kaleyi teslim aldı. Uzun Hasan’a karşı Otlukbeli Savaşı kazanıldı. Fatih deniz alanında ise Venedik ile uğraştı. Doğu ticaretine büyük darbe indirmiş olan Venedik ile savaş 16 yıl sürmüştür. 1479’da Osmanlı — Venedik barış anlaşması yapılmıştır. Fatih ölümünden çok az önce İtalya seferine girişmiş, politik dehasını da bu şekilde ortaya koymuştur. İtalya içlerine yapılan ilerleme ile pek çok kale alınmıştır. Osmanlı Ordusu ancak Rodos kalesini ele geçirememiştir. 1467’de ikinci seferden sonuç alınamamıştır. 1479’da güçlü bir donanma ile Rodos kuşatılmıştır. Mesih paşanın yağmayı önleyememesinden ötürü ise kuşatma başarısız olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Memluklu devletini hedefleyen seferde, Gebze yakınlarında, 4 Mayıs’ta ölmüştür. Fatih Sultan Mehmet ölümü 11 gün boyunca ölümü askerden saklanmıştır. Öldüğünde 51 yaşındaydı ve İstanbul’da yaptırdığı camiinin avlusuna gömüldü.