Cülûs nedir?

Cülus nedir? Osmanlı Devleti’nde, bir padişahın ölümü Veyahut padişahlıktan çekilmesi üzerine adına seçilen şehzadenin padişahlığının ilân edilmesi…