Osmanlı arması nedir? Osmanlı arması üzerindeki semboller nedir?

Osmanlı arması nedir? Üzerindeki semboller neyi temsil etmektedir? 1876 — 1909 yılları yapılan Osmanlı armasındaki sembollerin sırrını birlikte öğrenelim.

18. yüzyılın sonlarına doğru Kraliçe Victoria tarafından yapılan arma tasarımı I. Abdülmecid’e hediye edilir. Tasarımın sahibi olan, Prens Charles Young isminde bir İngiliz’dir. Osmanlı arması içerisinde 30 adet ayrı ayrı sembol bulunmaktadır. Abdülmecid’in oğlu Sultan II. Abdülhamid kendisi de yeni eklemeler yaparak 17 Nisan 1882 yılında resmi arma olarak kabul edilerek kullanılmaya başlandı. Gelin hep birlikte Osmanlı armasının tüm sembollerini birlikte inceleyelim.

Osmanlı Arması ve Sembollerin Anlamları

Osmanlı Arması ve Sembollerin Anlamları

 1. Kalkan Motifi: Ortasında güneş motifi etrafında 12 adet yıldız mevcuttur bu 12 burcu temsil etmektedir. Osmanlı imparatorluğu, kainatın merkezine yerleştirilmiştir.
 2. Mızrak: Mızraklı süvari alaylarını simgelemektedir.
 3. Bayrak
 4. Osmanlı Sancağı
 5. Tek Taraflı Teber: Tek Taraflı Balta’yı simgeler.
 6. Çift Taraflı Teber: Çift Taraflı Balta’ simgelemektedir. Orduda üst düzey yetkililer tarafından kullanılan üstünlük sembolü.
 7. Mızrak
 8. El Siperli Merasim Kılıcı: Dönemin subay kılıcı, merasim kılıcı olarak kullanılmaktadır.
 9. Top: Dünyaca meşhur topçu ocaklarına sahip olduğumuzu simgeleyen top sembolü
 10. Kılıç: Osmanlının geleneksel asker kılıcını simgelemektedir.
 11. Top Gülleleri: Savaş gücünü temsil etmektedir.
 12. Şefkat Nişanı: Savaş dönemlerinde ve büyük afetlerde, devletine milletine hizmet edilen kadınlara verilen Şefkat Nişanı.
 13. Borazan: Mızıka takımının kullandığı müzik aleti sembolü.
 14. Nişan-ı Mecidi: Savaşlarda üstün başarı gösteren askerlere verilen Nişan-ı Medcidi sembolü.
 15. Yay
 16. Nişan-ı İftihar: Kahramanlıkları ile anılan devlet adamlarına ve askerlere verilen Nişan-ı İftihar sembolüdür.
 17. Bereket Boynuzu: Toprakların bereketini temsil eden semboldür.
 18. Çapa: Deniz donanmasını temsil eden semboldür.
 19. Nişan-ı Osmani: Üstün başarı gösteren devlet çalışanlarına verilen Nişan-i Osmani temsil eden semboldür.
 20. Nişan-ı Ali-i İmtiyaz: Devlet adına faydalı işler yapmış, ilim , idareci ve askerlere verilen Nişan-i Ali-i İmtiyaz ‘ı temsil eden semboldür.
 21. Kur ‘an-ı Kerim ve Kanunnameler: Üste bulunan Kur ‘an-ı Kerim altta bulunan ise Kanunnameler kitabının sembolüdür.
 22. Terazi: Adaleti temsil eden semboldür.
 23. Şeşper asa: Asalet ve üstünlüğün sembolüdür.
 24. Toplu Tabanca: Subayların kullandığı tabancadır. Modern orduyu temsil etmektedir.
 25. Çift Taraflı Teber
 26. Tek Taraflı Teber
 27. Yeşil Hilafet Sancağı
 28. Sorguçla Kavuk: Osman Gazi’yi ve tahtı temsil eden semboldür.
 29. Abdülhamid’in Tuğrası: Tam orta kısımda bulunan padişah ‘ın tuğrasıdır. Alt kısımda Arapça olarak “ Osmanlı devletinin hükümdarı, Allah ‘ın muaffak kılması ve yardımına dayanır ve öylece hüküm sürer “ yazısı yer almaktadır.
 30. Güneş Sembolü: Tuğranın etrafındaki bu güneş sembolü ise, padişah ‘ ın güneşe benzetilmesinden gelmektedir.

Osmanlı zamanında armaya, ongun veya damga denilmektedir. Her bir aşiretin bir ongunu vardır. Her beyinde kendine özgü mühür makamında tuğrası vardır. Bu arma “Ongun” Selçuklularda çift başlı kartal, Avrupa Hunları ‘nda kuş, Kayı boyunda ise iki ok ve bir yaydır.

Selçuklu Çift Başlı Kartal

Selçuklu Çift Başlı Kartal

Avrupa Hunları 'nda Kuş

Avrupa Hunları ‘nda Kuş

Kayı Boy 'larının Arması İse 2 Ok 1 Yay 'dır

Kayı Boy ‘larının Arması İse 2 Ok 1 Yay ‘dır