İstanbul İsminin Tarihi

Yüz yıllar boyunca kimler gelip geçti bu topraklardan… Günümüz tarihçilerinin bile hale tartışma konularından birisi olan İstanbul’un önceki isimleri nedir? Sorusunun cevabını vermeye çalıştık diyebiliriz. Günümüzde internet üzerinde yazılan İstanbul’un eski isimlerini sizin için derledik topladık. Aklınıza takılan soruları bizimle aşağıda bulunan yorum alanından paylaşabilirsiniz.

Byzantion ( Bizans )

8500 yıldan daha da önceye dayanan tarihi ile halen ismi akıllarımızdan çıkmamış olan Byzantion (Bizans) adı Megara’dan gelen sömürgecilerin lideri ve şehrin kurucusu olarak bilinen “Byzantion” dan aldığı söylenmektedir.

İstanbul ismi nereden geliyor? Byzantion - Bizans

İstanbul ismi nereden geliyor? Byzantion — Bizans

Nova Roma ( Yeni Roma )

Yıl 330, Roma imparatorluğu şehri başkent ilan edince Latince “Yeni Roma” anlamına gelen Nova Roma ismini koydu ama bu isim beğenilmedi.

Nova Roma "Yeni Roma"

Nova Roma “Yeni Roma”

Constantinople ( Konstantinopolis)

I.Konstantin’in vefatından sonra şehrin adını onun şerefine “Konstantin’in kenti” olarak değiştirdiler. Bu isim Bizans imparatorluğu süresi boyunca şehrin benimseyen resmi adı olarak kalmış oldu.

Constantinople

Constantinople

Stanpoli

Eis ten polin ( Şehre Doğru Gitmek )anlamına gelen eski yunanca kökenli bir kelime olan stanpoli İstanbul’un adının etimolojik kaynağı olarak önerdikleri bir söz.

Stanpoli

Stanpoli

Darülhilafe

Osmanlı imparatorluğu zamanlarında resmi devlet yazışmalarında “Hilafetin Merkezi” anlama gelen Darülhilafe adını kullandı.

Darülhilafe

Darülhilafe

Makarr-ı Saltanat

Saltanatın merkezi, yönetimin idare edildiği başkent olarak bilinmektedir.

Makarr-ı Saltanat

Makarr-ı Saltanat

Dersaadet

Eski İstanbul isimlerinden biriside Dersaadet “Mutluluk Kapısı” anlamına gelmektedir.

Dersaadet

Dersaadet

Asitane

Öz Türkçe olarak Astana, Asitane kelimelerinden meydana gelen ismin anlamı “Cennete ait, güzel yer vey hükümdarlığa hanlığa ait” manasını taşmaktadır. “Balığ veya Balık” kelime anlaması ise Şehir anlamına gelmektedir. Durum böyle olunca Astana Balığ veya Asitane Balığ kelimeleri İstanbul’un en temel kelimeleri diyebiliriz.

Asitane

Asitane

İstanbul

Farklı medeniyetlerde çok farklı dil şekillerinde adlandırılan İstanbul,

  • Arapça ‘da : “Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma”
  • Slavca ‘da : “Çargrad, Konstantingrad”
  • Viking ce’de :“Miklagord”, Ermenice’de “Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli”
  • Selçuklular ‘da : “Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul”
  • Rumca ’da : “Konstantinopolis, Istinpolin, Megali Polis, Kalipolis”
  • Grekçe’de : “Vizantion”, Latince’de “Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma
Güzel İstanbul

Güzel İstanbul

Osmanlıca’da “Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, Istanbul, Islambol, Darü’s-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü’l-Hilafetü’l Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergah-ı Mualla, Südde-i Saadet” isimleriyle seslenildi. Son olarak ise Cumhuriyet’in ilanından sonra “İstanbul” olarak kabul edildi.