İstanbul’un Fethi Özeti

İstanbul’ûn Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet önderliğinde fetih gerçekleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Mehmet olarak da anılır. Padişahın komutasında olan Yeniçeri ordusu tarafından gerçekleşmiştir. İstanbul’un Fethi Yeni Çağ’ı açan olaydır. 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmıştır. 53 gün süren kuşatmanın ardından ise fetih gerçekleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in komutasında olan çok sayıda asker, Bizans İmparatoru’nun Lideri olan XI. Konstantinos’a ve ordusuna karşı mücadele etmiştir. Fetih gerçekleşmesinden sonra ise Osmanlı İmparatorluğunun yeni başkenti İstanbul olmuştur.

İstanbul’un Fethi Nedenleri

İstanbul’un fethinin nedenleri nelerdir? İstanbul Bizans İmparatorluğu sınırları içindeyken Fatih tarafından fethedilmiştir. İstanbul’un fethi nedenleri nelerdir? İlk olarak Bizans İmparatorluğu döneminde ki adı ile Konstantinopolis, Roma İmparatoru I. Konstantin döneminden Ms. 330 tarihinden beri başkentti. 11.yy boyunca Konstantinopolis kendi defalarca ele geçirilmeye çalışıldı. 1204 yılında ki 4.Haçlı Seferi’nde ise bir kere kuşatıldı.

İznik İmparatorluğu tarafından 1261 yılında fethedilmiştir. Daha sonra ise Latinler, Sırplar, Bulgarlar Konstantinapolis’i almak için çabaladı. Büyük veba salgını ile 1346 — 1349 yılları arasında kentte yaşayan insanların yarısı öldü. Ekonomik ve bölgesel olarak sıkıntıların da yaşanması ile Fatih Sultan Mehmet önderliğinde ki ordu ile 29 Mayıs 1453’te kuşatıldı.

İstanbul'un Fethi Nedenleri

İstanbul’un Fethi Nedenleri

Nedenler;

 • Bizans’ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması, Anadolu’daki Türk birliğinin bozulmaya çalışılması
 • Bizans’ın Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilerlemesine izin verilmemesi, engel teşkil etmesi
 • Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması, Osmanlı Devleti’nde taht kavgalarına neden olmaskı
 • Bizans’ın Avrupa — Hristiyan dünyasını kışkırtması, Haçlı seferlerine zemin oluşturması
 • Anadolu Rumeli toprakları arasında ki bağın olması için İstanbul’un alınmasının gerekmesi
 • İpek yolunun Avrupa’ya açılan bir kolunu kullanmak
 • Kara deniz ticareti için önemli bir kent olması
 • Boğazlar yolu ile ekonomik canlılık olması
 • Anadolu Rumeli geçişinde askeri geçişin kolaylaşacak olması
 • Mehmet’in Hz. Muhammet’in hadisine layık olmak istemesi
Yukarıda verilenler İstanbul’un fethinin nedenleri nedir sorusunun yanıtı olarak gösterilir. Bu nedenler neticesinde, İstanbul kuşatılmış ve fethedilmiştir.
İstanbul'un Fethi Özeti

İstanbul’un Fethi Özeti

İstanbul’un Fethi Sonuçları

İstanbul’un fethedilmesinin sonuçları neler? İstanbul kuşatma sürecini tamamlayarak sonunda Osmanlı topraklarının eline 1453 yılında geçmiştir. Başkent olmuştur. İstanbul’un fethinin sonuçları nelerdir? Başkent olması, Orta Çağ’ın kapanarak Yeni Çağ’ın açılması dışında ne gibi sonuçları olmuştur?

Türk Tarihi Açısından Sonuçları;

 • Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi bitmiştir. Yükseliş dönemine girmiştir.
 • İstanbul’un Fethi ile Osmanlı Devleti’nin Anadolu Rumeli Toprakları arasında ki Bizans tehlikesi ortadan kalkmış oldu.
 • İstanbul’un fethi ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yollarının ele geçirilmesi sağlandı.
 • İpek Yolu’nun Avrupa’ya giden yolu değişti.
 • İstanbul başkent oldu. II. Sultan Mehmet için ülke alan, ülke açan anlamına gelen Fatih unvanı verildi.
 • Osmanlı Devleti’nin İslam Dünyası’ndaki saygınlığı arttı.
 • Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi.
İstanbul'un Fethinden Önce

İstanbul’un Fethinden Önce

Dünya Tarihi Açısından Sonuçları;

 • 1000 yıllık Bizans devleti son buldu.
 • Orta Çağ bitti, yeni çağ açıldı.
 • Kalelerin ve surların top gülleri ile yıkılabileceği sonucu çıktı. Avrupa’nın derebeylik rejiminin güç kaybetmesine neden oldu. Mutlak krallığın güçlenmesi sağlandı.
 • Fetih’ten sonra İtalya’ya giden Bizans bilginleri, Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuştur.
 • Ticaret yollarının Osmanlı devletinin eline geçmesi, Avrupalıların yeni keşifler yapmasını sağlamıştır.
 • Avrupa ülkeleri İstanbul’da ilk sürekli elçilikler kurmaya başladı.
 • Ortodokslar koruma altına alınarak Avrupa’nın dini birliği önlendi.

İstanbul’un fethi sonuçları dünya ve Türk tarihi açısından iki şekilde ele alınıyor. Büyük sonuçları olan bu olay ile çok sayıda gelişme yaşanıyor.