Fatihin Savaşları

Fatih 6 yaşındayken tahta geçmiştir. II. Murat inzivaya çekilerek, küçük yaşta Fatih’te tahtı bırakmıştır.

Abisinin de ölümü ile tek veliaht olan Fatih, tahta geçmiştir. II. Mehmet, fetheden unvanını alarak Fatih Sultan Mehmet olarak tarihe adını kazımıştır. Fatih’in savaşları ve detayları aşağıda verilmiştir. Önderlik ettiği ve başarı ile sonuçlanan en önemli kuşatma 1453 yılında gerçekleşen İstanbul kuşatmasıdır. Fethedilmesi ile dünyada saygınlık kazanmıştır.

Fatih'in Savaşları

Fatih’in Savaşları

Fatih Sultan Mehmet Dönemindeki Savaşlar

Fatih’in ikinci kez tahta geçişinin ardından amacı İstanbul’u fethetmekti. Amaçları arasında Anadolu’yu bir yönetim altında birleştirmek vardı. Karadeniz ticaret yoluna da hakim olması için İstanbul’un 1000 yıllık Bizans imparatorluğundan alınması gerekiyordu. Yükselme döneminin ilk padişahı olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u almayı başarmıştır.

İstanbul'un Fethi - Fatih'in Savaşları

İstanbul’un Fethi — Fatih’in Savaşları

İstanbul’un Fethi

Osmanlı Devleti’nin o dönem padişahı olan II. Mehmet, hazırlıklarına tahta geldiği andan itibaren başladı. 4 ay içinde Rumeli hisarının tamamlanmasını sağladı. Ayrıca kara ve deniz ordusunun da oluşturulması konusunda girişimleri oldu. İstanbul’un fethinde önemli olan bir husus surlardı. Bunun için surları yıkacak olan top üretilmesi konusunda gerekeni yaptı. Çok büyük toplar ile surların yıkılacağına savaş öncesinde de inanıyordu. Bizans’ın İstanbul dışında ki toprakları alınarak, İstanbul’un fethine hazırlık yapılmıştır. Surları aşmak için aynı zamanda tekerlekli kulelerin inşası gerçekleşmiştir. 29 Mayıs 1453 yılında gerçekleşen İstanbul’un fethi, aralıklı olarak yapılan saldırılar ile sonucunda zafer ile sonuçlanmıştır. Son derece önemli olan bu olay, Osmanlı Devleti yükselme dönemi başlangıcı kabul edilir. Bunun dışında yeni çağın başlamasıdır. Ayrıca II. Mehmet’e Fatih unvanı verilmiştir. İslam devleri açısından da önemli olan İstanbul için fetih sonrasında, Fatih’in de saygınlığı artmıştır.

Mora'nın Fethi - Fatih'in Savaşları

Mora’nın Fethi — Fatih’in Savaşları

Mora’nın Fethi

Mora’nın fethinin nedeni, Mora’da Bizans imparatorlarının akrabalarının olmasıdır. İleride İstanbul üzerinde hak iddia edilmesi durumunun önüne geçilmesi açısından fethedildi. Mora Osmanlıların İtalya’ya yapacakları seferlerde aynı zamanda bir üs olarak kullanılabilirdi. Bunun için de Mora’nın fethi gerçekleşti.

Fatih'in Batı-Doğu Seferleri

Fatih’in Batı-Doğu Seferleri

Fatih’in Batı Seferleri

Fatih Batı’da seferler düzenlendi. Sırbistan, Bosna, Hersek, Arnavutluk, İtalya, Atina, Boğdan Eflak gibi yerlere de seferler düzenlendi. Batıda yapılan seferler arasında Mora da var. Mora’da Batıda kalan devlet arasında olduğundan bu alanda da yer alıyor.

Fatih’in Doğu Seferleri

Doğu’da ise Amasra, Sinop, Karamanoğlu toprakları (günümüz için Konya ve Çevresi), Trabzon, Akkoyunlu toprakları (Doğu Anadolu Erzincan Bölgesi), Candaroğlu toprakları (Kastamonu ve çevresi), Kırım gibi bölgelere de Fatih’in seferleri oldu. Fatih Mora ve Trabzon’u alarak Bizans’ın yeniden dirilme umudunun de tamamen bitmesini sağlamıştır.

Fatih Döneminde Alınan Adalar

Taşoz, Gökçeada, Bozcaada, Limni, Midilli, Semadirek, Zenta, Eğriboz, Kefalonya, Ayamavra adaları da aynı şekilde Fatih döneminde fethedilen adalar arasında yer alıyor. Rodos bu dönemde kuşatılmıştır ancak alınamamıştır. Rodos’a iki sefer kuşatma olmuştur; ancak bazı nedenlerden ötürü alınamamıştır. Bu sebeple Fatih döneminde alınan adalar arasından yer almıyor.

Fatih'in Savaşları - 16 Yıl Savaşları

Fatih’in Savaşları — 16 Yıl Savaşları

16 Yıl Savaşları

Osmanlı devleti ile Venedik arasında gerçekleşen savaşlar 16 yıl savaşları olarak biliniyor. 1463 ile 1479 yılı arasında gerçekleşmiştir. Savaşın sebebi; Osmanlı Devleti’nin Ege Adalarını ele geçirmeleri, Venedik’in doğu ticaretine zarar vermesidir. Sonucunda ise 16 yıl süren bir savaş ve ardından Eğriboz başta olmak üzere birçok adanın ele geçirilmesidir. Venedikliler ile barış yapılmıştır. Anlaşma ile Venedik Osmanlı sularında ticaret yapma ve İstanbul’da elçi bulundurma hakkı kazanmıştır. Osmanlı Venedik savaşları uzun süren ve sonucunda ise anlaşmanın gerçekleştiği savaşlar arasında yer almaktadır.

Otlukbeli Savaşı - Fatih'in Savaşları

Otlukbeli Savaşı — Fatih’in Savaşları

Otlukbeli Savaşı

1473 yılında Otlukbeli savaşı yapılmıştır. Fatih Akkoyunlular ile savaşmıştır. Akkoyunlu Uzun Hasan’ın Osmanlılara karşı kullanmak üzere Venediklilerden silah istemesi sebebi ile savaş açılmıştır. Sonucunda ise Akkoyunlu hükümeti yıkılma sürecine girmiştir. Osmanlılar Anadolu’daki en büyük rakiplerden birini ortadan kaldırmış oldu.

İtalya Seferi - Fatih'in Savaşları

İtalya Seferi — Fatih’in Savaşları

İtalya Seferi (Otranto Seferi)

1480 yılında gerçekleşen savaş, Napoli Krallığına karşı olmuştur. Amaç Roma’nın fethedilmesidir. Sonucunda ise Fatih’in ölümü sebebi ile seferin yarıda kalmasıdır. Otranto kalesinin alınması sağlanmıştır.

1481 yılında Fatih Sultan Mehmet vefat etmiştir. II. Mehmet’ten sonra tahta II. Bayezit geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in ölümü 11 gün boyunca saklanarak, ordulara karşı önlem de alınmıştır. 4 Mayıs tarihinde 51 yaşında hayatını kaybetmiştir.