İstanbul’un Fethi Hadisleri

İstanbul bulunduğu konum sebebi ile tarih boyunca büyük önem taşımıştır. Kuran’ı Kerim’de de İstanbul’un fethi ile mucizeler yer almaktadır.

 

‘‘İstanbul Mutlaka Fethedilecektir’’

Hz. Peygamber (sav)’ın vefatının ardından, İslam toprakları fetih hareketleri ile oldukça genişlemiştir. Emeviler ile başlayan İstanbul savaşları, 1453’te Fatih’in İstanbul’u fethi ile sonuçlanmıştır. Coğrafi konumu sebebi ile tarih boyunca siyasi, ticari, ve askeri açıdan önemli olmaya devam etmiştir. İstanbul, geçmişten günümüze kadar cazibe merkezi olmayı korumuştur. İstanbul’un bu özelliği sebebi ile Müslümanlar da bu şehre gelmek için birçok kez kuşatmaya çalışmıştır. Ancak sahabeden itibaren İstanbul kuşatmaları 8 asır sürmüştür. İstanbul’un fethi için büyük bir çaba, önemli bir motivasyon gerektiği de ortadadır. Müslümanların İstanbul üzerinde bu kadar istekli olmasının sebebi İstanbul’un askeri, siyasi, coğrafi, ticari önemli ile sınırlı kalmaz. Elbette Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethine katılanları müjdeleyen hadisi de etkili olmuştur.

‘‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.’’

Hadis’in Kaynakları;

Hadisle alakalı pek çok araştırma yapılmıştır. Olumsuz beyanlar bulunanlar da olmuştur. Hadisin isnad açısından son derece zayıf olduğu yönünde görüşler de vardır. Birçok sahabinin bilmesi gereken bir hadisin tekbir kişi tarafından biliniyor olması şüphelere neden olmuştur.

Hadisin gerçekliği hakkında yapılan yorumlar ise Hz. Muhammed’in 8 asır öncesinde ki müjdesi ile sahabilerin motivasyonu artmıştır. Onlara büyük bir moral kaynağı olmuştur. Birçok defa İstanbul’un fethedilmeye çalışılması söz konusu olmuştur. Ayrıca 8 asır süren fetih çabaları da bu hadisin doğruluğunu kanıtlar nitelikte gösterilir.

İstanbul'un Fethi İçin Söylenen Hadisler

İstanbul’un Fethi İçin Söylenen Hadisler

İsmail Lütfi Çakan;

“Hz. Peygamber bu tebşirleri ile ümmetine, mevcut şartlara takılıp kalmamalarını, üstlendikleri tebliğ ve cihad görevinin gerektirdiği diriliği korumalarını hatırlatmaktadır. Tabi bu, bir taraftan da ödenmesi gerekli bedele ‘hazır olun’ demektir.”

Çok sayıda araştırmaya konu olmuş olan İstanbul’un fethi hadisleri pek çok araştırma sonunda İstanbul’un fethi için önemli yer tuttuğu sonucu çıkarılmıştır. Komutanları motive etmiştir ve bu II. Mehmet’e nasip olmuştur. Fatih olmuş ve İstanbul’u fethetmeyi o başarmıştır.