Osmanlı Bayrağının Anlamı ve Tarihi

Günümüze kadar uzanan Osmanlı devletinin bayrağının tarihi çok eski yıllara kadar dayanmaktadır. Çeşitli tarih kitaplarında yazılsa da ilk bayrağın tam olarak ne şekilde bir bayrak olduğu bilinmemektedir. Anca günümüzde birçok tarihçinin araştırması sonu ilk bayrağının beyaz renk bir bayrak olduğu bilinmektedir.

Osmanlı devletinin ilk bayrağı, Selçuklu hükümdarı tarafından Osman Bey’e hediye edildiği bilinmektedir. Hediye edilen bayrak hakkında sadece beyaz renk olduğu bilinmektedir.

Ay ve Yıldızın Türk Bayrağındaki Anlamı Nedir?

Ay ve Yıldızın Türk Bayrağındaki Anlamı Nedir?
Fotoğrafı Tam Boyut Görmek İçin Tıklayınız. -> Osmanlı Sancakları

Osmanlı Bayrağının Tarihi

Osmanlı bayrağı belirli şekiller ve renklerle tanımlanamaz. Tarih boyunca birçok değişik yaşamasıyla birlikte aynı dönem içerisinde bile Orduda göre alan komutanları, donanma komutanları, Beylerbeyleri, Sancakbeyleri ve devlet ricali ayrı bayraklar kullanmaktaydı. Ayrıca yeniçeri ocağı da kendine özgü bir bayrak kullanıyordu. Bu bayrağın ortasında Zülfikar kılıcı bulunmaktaydı.

Kapıkulu süvarileri ise üç tarafı yırtmaçlı bir bayrak kullanırken, Humbaracılar havana benzeyen bir bayrak kullanıyorlardı. Topçular ise kırmızı renk üzerinde top işareti bulunan bayrak kullanmaktaydılar.

Osmanlı bayrağı tüm bu farklılıklara rağmen devleti temsil etme noktasında tekti. Kullanılan bayraklar çeşitli toplulukları ve makamları simgeliyordu. Padişahlarla birlikte değişen eski Osmanlı bayrağı bu nedenle çeşitlilik göstermektedir.

Osmanlı Bayrağının Anlamı ve Tarihi

Osmanlı Bayrağının Anlamı ve Tarihi

Üç Hilalli Yeşil Osmanlı Bayrağı

Padişahlara göre bayraklarda çeşitlilik göstermektedir. Dursun Bey’in eserinde bahsedilen Fatih Sultan Mehmet’in kullandığı, kırmızı renkli bir bayrak olduğu belirtilmektedir. Yavuz Sultan Selim’in yeşil bayrak kullandığı Lütfi Paşa tarafından aktarılmıştır. Fakat eserde yeşil bayrağın Çaldıran Savaşı’nda kullanıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle Yavuz’un yeşil bayrağı sürekli mi kullandığını ya da bu savaşa özgü mü olduğunu bilinmemektedir. Osmanlı sancağı yeşil renkten oluşmaktaydı ve bu bayrağı Akıncı ordusu tarafından da kullanıldığı bilinmektedir.

Üç hilalin bulunduğu yeşil Osmanlı bayrağı I. Mahmut döneminde kullanılmıştır. Ayrıca bu dönemde yeşil renk üzerinde Zülfikar kılıcının bulunması da dikkat çekmektedir. III. Sultan Selim tarafından yapılan ıslahatlara Osmanlı İmparatorluğu bayrağı da dâhil etmiştir. Sultan Selim tarafından yapılan Osmanlı bayraklarında köşeli yıldız bulunuyordu. Bu dönemde bulunan bayrakların birçoğunda değişime sebep olmuştur. Dönemin limanlarında ve gelimlerinde Osmanlı Türk Bayrağı değişime uğramıştır. I. Sultan Mahmut dönemine gelindiğinde günümüze yakın bir bayrak kullanılmıştır. Bu eski Türk bayrağı kırmızı renk üzerine ay ve yıldızdan oluşmaktaydı.

İlk Ay ve Yıldız Kullanılan Bayrak

Ay ve yıldızın bir arada ilk bayrak Osmanlı donanmasında kullanıldı. 1793-1840 tarihlerinde donanma tarafından kullanılan bu motif, II. Mahmut’la birlikte devletin resmi bayrağı haline gelmiştir. İlk 5 köşeli kullanılan yıldız motifi ise Abdülmecid döneminde rastlanmıştır. Bu dönemde kullanılan hilal ve 5 köşeli yıldız günümüz Türk bayrağının kesin şeklini göstermektedir.

“Cumhuriyet döneminde hazırlanan yasayla Türk bayrağının şekli ve ölçüsü belirlenmiştir. 1936 yılında çıkarılan yasa bayrağımızın şeklini ve ölçüsünü belirlerken, 1983 yılında çıkarılan yasayla Türk bayrağının yapımı ve korunması ile ilgili usuller kanunlaştırılmıştır.”

İlk Ay ve Yıldız Kullanılan Bayrak

İlk Ay ve Yıldız Kullanılan Bayrak

Neden Ay ve Yıldız Kullanıldı?

Türkler Gök Tanrı ‘ya inanmaktaydılar. Ay ve yıldız tanrının birere sembolleri olarak düşünmüşlerdir. İlk bayrak motiflerinde birçok hilal ve güneş kullanılmaktaydı. Zamanla sadece Hilal ve Yıldız motiflerinin kalmasına sebep oldu. Kullanılan bu sembollerin İslamiyet’e ters düşmemesi, hatta İslam’da hilalin değerli kabul edilmesi, ay ve yıldızın saygınlığını korumasını sağlamıştır. Bu nedenle birçok kaynakta Osmanlı bayrağı İslam bayrağı olarak da geçmektedir.

Ay ve Yıldızın Türk Bayrağındaki Anlamı Nedir?

Efsane bir anlatıma sahip olsa da birçoğumuz bildiği Türk bayrağı anlamı çok güzel değere sahiptir. Binlerce yıldır savaşlara girip Yüzbinlerce Şehit verdiğimiz sırada dökülen o kanların bir kuyuda toplanmasıyla birlikte üzerine Ay ve Yıldızın yansıma ile Türk Bayrağı meydana gelmiştir.

Yıllardır binlerce kişi tarafından bilinen bu anlatım efsanede olsa Bayrağımıza Çok Yakıştığını söylerken bile çok gururlanıyorum…