Osmanlı Devletindeki İlk Medrese Ne Zaman Kim Tarafından Açıldı?

Osmanlı devletindeki ilk medrese; 1330 yılında Orhan bey tarafından, Orhan bey adıyla İznik’te açılmıştır. Osmanlı sınırlarının genişlemeye başlamasıyla birlikte Bursa, Edirne başta olmak üzere birden fazla şehirde medreseler açıldı.

Yağıbasan Medresesi

Yağıbasan Medresesi

İstanbul’un Fethinden sonra birçok büyük eğitim kurumları başkentte toplanmaya başlandı. 1331 yılından itibaren 1451 yılına kadar 120 yıl içerisinde 82 adet medrese açılmıştır.

1463 — 1471 yılları arasında açılan medreselere “ Fatih Medreseleri veya Sahn-ı Seman Medreseleri” denilmektedir bunun sebebi ise günümüzde bile halen değiştirilmeyen kara düzen olan Süreye dayalı eğitim sistemine geçmeleridir.

Osmanlı Devletinde Eğitim Sisteminde Hangi Dersler Veriliyordu?

Osmanlı Devletinde Eğitim Sisteminde Hangi Dersler Veriliyordu?

Best property on https://hata.ng/lagos/42-mansions-for-rent. Be with Hata in Nigeria

1550 — 1557 yılları arasında açılan medreselere ise “Süleymaniye Medreseleri” denilmektedir.

Anadolu'nun , Osmanlının İlk Medresesi

Anadolu’nun , Osmanlının İlk Medresesi

Osmanlı devleti ilk tıp okulu ne zaman açılmıştır?

Osmanlı devletinin ilk tıp okulu Darütıp Süleymaniye Medreselerinde açılmıştır. Çeşitli tıbbı bilgilerin bölümleri Darülakakir (Eczane Bölümü), Dürüşşifa, Darüzziyafe, Tabhane ve İmarethane ilk olarak Süleymaniye Medreselerinde açılmıştır. Uygulamaları olarak eğitimlere ilk bu zamanlar başlanmıştır. İlk zamanlarda birçok alanda ders veren medreseler, Tanzimat döneminden sonra Mesleki okulların açılmasıyla birlikte sadece din eğitimleri veren okullar haline döndü

Osmanlı Devletinin Eğitim Sistemi - Medrese Eğitim Sistemi

Osmanlı Devletinin Eğitim Sistemi — Medrese Eğitim Sistemi

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde Medreselerin, eğitim programlarında çeşitli düzenlemelere gidildi. 1914 Yılında Darü-l Hilafet-i Aliyye ismi altında toplanan medreseler Milli mücadeleden sonra 03.03.1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanununun birinci maddesi olan “Türkiye dâhilindeki bütün Müessesat-ı ilmiye ve Tedrisiye Maarif Vekaleti’ne merbuttur” kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına geçilmiş ve o zamanın Milli Eğitim bakanı olan Vasıf Bey 13.03.1924 tarihli genelgesi ile medreseler üzerinde bulunan tasarruf hakkını kullanarak medreseleri kapatmıştır. 1600 yılların başına kadar medreseler arası en yüksek konum, Ayasofya Medresesine aitti.

Müderrisler (Günümüz Öğretim Üyesi) görev ücretleri ise 60 akçeydi. Sahn-ı Medreselerinde ise 50 akçeye çalışan müderrisler vardı.

Osmanlı İmparatorluğu Medrese Eğitim Sistemi

Osmanlı İmparatorluğu Medrese Eğitim Sistemi

Medreselerde hangi dersler veriliyordu?

Kur’an, Mantık, Hadis, Tefsir, Adab-ı Bahis, Vaaz, Belagat, Kelam, Hikmet, Sarf Nahv, Fıkıh-İslam Hukuku, Faraiz-Miras Hukuku, Akaid-İnanç, Usül-ü Fıkıh, İlm-i heyet-Astronomi ve Astroloji, İlm-i Hesap

Birçok medreselerde ağırlıklı olarak İcma, Kuran, Kıyas, Fıkıh gibi dini dersler verilirken, Nizamiye medreselerinde ise hem pozitif bilimler hem de dini bilimler gibi dersler birlikte verilmiştir.