İlk Osmanlı Devleti Parası Ne Zaman Üretildi?

Osmanlı devleti zamanında kâğıt paradan önce ilk sikke Osman Bey döneminde üretildiği bilinmektedir. (1326) Birçok tarih sitelerinde yazmasa da Osman Bey, Osmanlı devletini ilan ettiği gibi kendi parasını bastırmıştır. Bilinen ilk para üzerinde ise “ Derebe Osman Bin Ertuğrul Bin Gündüz Alp ” yazmaktadır anlamı ise “Gündüz Alp Oğlu Ertuğrul Oğlu Osman Tarafından Bastırılmıştır.”

İlk Osmanlı Devleti Parası - Osman Bey Tarafından Basıldı!

İlk Osmanlı Devleti Parası — Osman Bey Tarafından Basıldı!

İlk bakır parayı Osman Bey, ilk gümüş parayı Orhan Bey, ilk altın parayı Fatih Sultan Mehmet ve son olarak ilk kâğıt parayı ise Abdülmecit bastırmıştır.

10 Kaime "10 Kayme"

10 Kaime “10 Kayme”

Osmanlı Devletinde İlk Kâğıt Para Ne Zaman Basıldı?

1840 yılında I. Abdülmecid tarafından basılmıştır. Basımı I. Vahdeddin dönemine kadar devam etmiştir. Kâğıt paranın evrimi ise şöyledir; 1840 — 1863 yılları arasında Abdülmecid, 1876 — 1877 yılları arasında ise Osmanlı — Rus savaşını finanse etmek için V. Murad ve Abdülhamid, 1912 — 1916 yılları arasında Dünya savaşını finanse etmek için ise Vahdeddin ve Mehmed Reşad olarak 3 kısımda değerlendirilmiştir.

50 Kaime "50 Kayme"

50 Kaime “50 Kayme”

Para Sıkıntısı!

Sultan Abdülmecid tahta çıktığı sıralarda Osmanlı devletinin büyük bir para sıkıntısı vardı. 1840 yılında 160 Bin Osmanlı Altını karşısında “Kaime-i Mutebere” adında kâğıt paralar üretildi. En büyük kâğıt para 500, en küçüğü ise 10 kuruş değerindeydi.

100 Kaime "100 Kayme"

100 Kaime “100 Kayme”

1840 Yılı içerisinde tekrardan 400 Bin Osmanlı altını karşısında 500,100 ve 50 kuruşluk olmak üzere küçük boyda paralar üretildi. Üretilen bu paraların üzerlerinde ise Tuğra damgası altlarında ise Maliye Nazır’ının damgası arka kısmında ise “ Nezaret-i Celile-i Maliye “ mührü bulunuyordu.

Piyasadaki tüm kâğıt paralar 1861 yılının Ağustos ayının sonuna kadar değiştirildi. Kaimeler 1863 yılında kaldırıldı ama halk tarafından para tabiri hala “ Kayme “olarak kaldı.