Osmanlı İmparatorluğu Kuruluşu Özeti, Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu!

Tarihte bilindiği üzere Osmanlılar, oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptular. Kayı boyunun simgesi, iki ok arasında bulunan ok ve yaydan oluşmaktadır. Kayı kelimesi anlamı, çeşitli kaynaklara göre “Güçlü, Kuvvetli” anlamına gelmektedir. Malazgirt Zaferinden sonra Kayı boyları Anadolu’ya gelmişlerdir. Selçuklu hükümdarı tarafından Kayı boylarına yurtluk verilip ve Ankara yakınlarında Karacadağ yöresine yerleştirmiştir.

Osmanlı Devletinin Kuruluş Haritası

Osmanlı Devletinin Kuruluş Haritası

Osmanlı Beyliğinin İlk Adımları

Kayıların başında Ertuğrul Bey bulunuyordu. Ertuğrul Bey’in vefatından sonra Kayı boylarının başına Osman Bey geçti. Osman Bey, başa geçtikten sonra siyasi ve dini bakımından Anadolu’nun en itibarlı ve nüfuslu tarikatlarından olan ve Ahilerin mühim bir şahsiyeti olan Şeyh Edebali’nin kızı “Bala Hatun” ile evlenip gücüne daha da güç katmıştır. Güçlenen Osman Beyliği Bizans’a karşı genişleme harekâtı başlattı İnegöl ve Yarhisarı ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezlerinden olan Bileceği alarak, (1299) burayı Osman bey ’ligin merkezi haline getirdi. Tarih adamı olan Halil İnalcık’a göre ise Osmanlı devleti (İmparatorluğu) 1299 yılında değil 1302 yılında kuruldu. Bizans imparatorluğu 1302 yılında Osman Bey ‘i durdurmak için harekete geçti. Bizans ile Osman Bey ‘liği arasında yapılan ilk savaş olarak bilinen KoyunHisar Muharebesi’nin kazananı oldu.

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletine Adım Adım

Osman Bey 1326 yılında Bursa’yı da kuşattı. Belirli rahatsızlıklardan dolayı Osman Bey’in oğlu Orhan Bey kuşatmalara devam etti. 1326 yılı içerisine Bursa’yı komple kuşattıktan sonra Bursa’yı başkent ilan ettiler. Osman Bey kendi dönemi içerisinde ilk parayı bastırarak Osmanlı devletine ilk adımları atmış oldu. III. Andronikos’un başında bulunduğu Bizans ordusu 1329 yılında Osmanlı Devleti ile girdiği muharebesinde de yenik düştü. Osmanlı devleti 1331’de İznik’i, 1337’de İzmit’i topraklarına dâhil etti ve devletin sınırları, komşu Türk beyliklerinin toprakları yönünde de büyütmeye başladı. Karası beyliğinin içerisinde başlamış olan taht kavgalarından istifade eden Orhan Bey Balıkesir ve civarlarını da topraklarına katarak ileride gerçekleştirecek olduğu Rumeli fetihleri için büyük bir adım atarak iyi bir mevki sahibi olmuştur. Durum böyle olunca Karası Beyliği deniz gücü ve II. Hacı bey ve Evrones Bey gibi büyük komutanlar Osmanlı devletinin emrine girmişlerdir. Osmanlı devleti bu zorlukları aşarak kurulmuştur. Osmanlı devleti kaç yılında bitmiştir kaç padişah gelmiş geçmiştir merak ediyorsanız diğer konularımıza göz atmayı unutmayınız.