İlk Osmanlı-Haçlı Savaşı Ne Zaman?

Osmanlı devleti büyüyerek imparatorluğa doğru giden süreçte birçok savaş geçirmiştir. Bu savaşlar aralarında en unutulmayanlar ise Bizans ve Haçlılar ile bulunduğu savaşlardır. Osmanlılar daha kuruluş döneminde Bizanslıların tuttuğu son toprak parçalarını fethetmiş ve bununla da kalmayı Balkanlarda Slav despotluklarına da hâkim olmuşlardır.

İlk Osmanlı Haçlı Savaşı - Sırpsındığı Savaşı

İlk Osmanlı Haçlı Savaşı — Sırpsındığı Savaşı

En Büyük Osmanlı Devleti Savaşları

Hristiyanların korkulu rüyası haline gelen Osmanlı devleti dur durak bilmiyordu. Batı’ya hâkim olan bu korku iklimi, Haçlıların ittifakına ve yüzyıllar boyu sürecek olan Osmanlı-Haçlı savaşlarına neden olmuştur. Osmanlı devleti balkanlarda yapmış olduğu tüm savaşları tek bir devlet karşı değil, Haçlı ittifakına karışı yapmıştır. Sizin için ilk Osmanlı — Haçlı savaşını detaylarını özetledik.

Sırpsındığı Savaşı

Sırpsındığı Savaşı

İlk Osmanlı — Haçlı Savaşı “Sırpsındığı Savaşı Yıl:1364”

Sırpsındığı Savaşı Osmanlı ile Balkanlarda bulunan Hristiyan devletlerin arasında yapılmıştır. Sırp, Bulgar krallıkları, Macar ve Bosna, Eflak prenslikleri Osmanlı’nın ilerleyişi durdurmak için savaş başlatmayı gerek görmüşlerdir. Yapılacak olan bu savaşın en önemli detaylarından biri ise Osmanlı Devleti’ne karşı düzenlenen ilk haçlı seferi olmasıydı.

Osmanlıların Rumeli’ye geçmeleri, hızla yayılmaları ve Edirne’yi fethetmeleri Balkanlarda çok büyük bir tedirginliğe sebep olmuştur. Durum böyle olunca Bizans İmparatoru olan V.Ioannes Paleogolos, Katolik dünyasından yardım istemek için İtalya’ya gitmiş ve Papa ile görüşmüştür. V.Ioannes Paleogolos’un Konstantinopolis’e döndüğü zamanlarda Sırp kıralı ise, Osmanlı ilerleyişini durdurmak için Papa V. Urbanus ile temas kurmuş ve Edirne’yi almak üzere harekete geçmiştir.

Sırpsındığı Muharebesi - Savaşı

Sırpsındığı Muharebesi — Savaşı

Sırpsındığı Savaşı Başlıyor!

1364 yılında başlamış olan savaş, Macar Kralı I. Lajos, Prilep bölgesinin Sırp kökenli beyi Vukašin Mrnjavcevic, İvan Ugleşa, Eflak Prensi ve Bosna Prensi idaresindeki birliklerden oluşan 20.000 kişiden oluşan Haçlı ordusu kurulup Macaristan Kralı Lajos komutasında Edirne üzerine yürümesiyle başladı.

Sırpsındığı Savaşı Haritası

Sırpsındığı Savaşı Haritası

Osmanlı devletinin birliklerinin ise sayısı Haçlıların neredeyse yarısı kadardı. Lala Şahin Paşa idaresinde olan askerlerin sayısı 12.000 geçmiyordu. Osmanlı Hükümdarı olan Murad Bey, Lala Şahin Paşa’ya haçlı ordusunu daha yavaş ilerletmesi için emir vermişti. 10.000 kişilik akıncı birliği Haçlı ordusunun Meriç Irmağı’nı geçişini durdurmakla görevliydi. Ancak Haçlı ordusu Meriç nehrini İslimye’de geçmiş olup Edirne’ye iki günlük yolları çok rahat şekilde ilerlemişlerdir.

Durum böyle olunca Haçlı ordusu baya bir rahatladı hatta savaşı bile kazandıklarını düşünmeye başladılar ve bunu kutlayıp rahatlarına bakıyorlardı. Sırpsındığı denilen bölgede Hacı İlbey komutasında bulunan ordu gece yarısında iç koldan bir anda haçlı ordusunun üzerine giderek haçlı ordusunu mağlup etmişlerdir. Haçlı ordusu neye uğradığını şaşırmışlardır ve birçoğu uyku sersemi kaçmak isterken bataklıklara batıp boğularak can vermişlerdir.

Savaşın kazanılması ile birlikte Osmanlı devleti, Batı Trakya’da güvenliğini ele aldı ve hâkimiyeti ele geçirdi. Meriç Irmağı’nın kontrolü ise Osmanlıya geçti. Osmanlı devletinin şanı ilk kez girdiği Osmanlı — Haçlı savaşını da kazanmasıyla birlikte daha çok büyüdü ve Bulgaristan’ı vergiye bağladı. Osmanlının girmiş olduğu Haçlı — Osmanlı mücadelesinin sonunda galip olarak çıkması balkanlara da yayılmasını daha da kolaylaştırmıştır.