İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

Osmanlının ilk halifesi kimdir? Ne zaman ilk halife olmuştur? Gibi soruların cevabını MEB kitaplarında ve okullarda verilen eğitimlerde Yavuz Sultan Selim 1506 yılında çıktığı Mısır seferinde Halifeliği 1507 yılında İstanbul’a getirmiş ve ilk Osmanlı halifesi olmuştur. İşin komik tarafı MEB kitaplarında sanki taşınabilir bir eşya gibi olduğu söylenen halifelik böyle bir şey değildir.

İlk Halife Yavuz Sultan Selim

İlk Halife Yavuz Sultan Selim

Hz. Ali ‘nin vefatından sonra başlamış olan Saltanat halifeliğinde Halife o dönemdeki en güçlü Sultanın unvanı haline gelmiştir. 100 Yıllık tek devlet olan Emeviler bile zamanla zayıflamaya başlar bununla beraber Mısır ve Suriye’de Fatımiler Irak’ta Abbasiler devletleri kurulmuş oldu. Emeviler ise Endülüs Emevisi olarak devam ettiler. Değişiklik yaşanan bu dönemlerde 3 Sultanda kendisini Halife ilan etmiş bulunmaktaydı.

24 Ocak 1517 yılında Kahire alındı. 4 Şubat 1517’de ise Yavuz Sultan Selim büyük bir törenle Kahire’ye girdi ve Mısır Memluklerine bağlı Abbasi halifeliğine son verdi. Yakalanan Tumanbay idam edildi. Yapılan seferde Mısır, Suriye ve Osmanlının hâkimiyetine girdi. Hicaz ve yöresi de Osmanlı topraklarına katıldı. Doğu ticaret yolları tamamen Osmanlıların eline geçti. Elde edilen ganimetler ve alınan vergilerle Osmanlı Hazinesi doldu.

İlk Halife Ne Zaman Olmuştur?

İlk Halife Ne Zaman Olmuştur?

Ayasofya Camii’nde tören düzenlenerek Yavuz Sultan Selim’e son Abbasi halifesi Üçüncü Mütevekkil’den (kendi deyimiyle Hadim-i Haremeyn-i Şerifeyn) Haremeyn-i Şerifeyn, yani Mekke ve Medine’nin hizmetkârı unvanını almış oldu ve böylece bütün Müslümanların dini ve siyasi lideri oldu.

Söylenen rivayetlere göre, üçüncü mütevekkil kürsüye çıkarak, Halifeliği Osmanlı Padişahı Sultan Selim Han’a devrettiğini açıkladı. Sırtında bulunan cübbeyi Yavuz Sultan Selim’e giydirdi, halifelik nişanlarından sayılan kılıcı elleriyle Yavuz’un beline bağladı. O günden itibaren Yavuz Sultan Selim sadece padişah olarak değil “ Halife “ olarak ta bilinecekti ve Yavuz ‘dan dan sonra gelen tüm padişahlar aynı zamanda “ Halife “ olacaklardı.